fbpx

Jobber du i en bedrift med vekstambisjoner?

Eller sover du dårlig fordi bedriftsdataene dine er spredd i ulike program?

De fleste kundene våre er bedrifter i vekst, og med  ambisjoner om ytterligere vekst. Å være i vekst er utfordrende, og vi har erfart mange ganger at antall søvnløse netter blir sterkt redusert når man går fra prosjektstyring i Excel til prosjektstyring i et ordentlig prosjektstyringssystem.

Pilaro Project er ERP for prosjektbaserte virksomheter

Systemet egner seg spesielt for bedrifter som selger timer og prosjekter, og for virksomheter som er i ferd med å vokse ut av systemene sine.

Med Pilaro Project som prosjektstyringssystem oppnår du:

1. Kontroll over økonomien
Pilaro Project gir deg full kontroll over utgifter knyttet til prosjektet, f. eks. påløpte timer og utgifter. Du har god oversikt over kunder og leverandører, og innsikt i alt som er bokført og fakturert. Du kan fortløpende utarbeide rapporterings – og analyseløsninger, og presise estimater.

2. Oversikt over tilgjengelige ressurser
Pilaro Project gir deg en god grafisk oversikt over ressursbruk og tilgjengelige ressurser. Til enhver tid.

3. Fleksibilitet
Med Pilaro Project kan dere jobbe på den plattformen dere selv ønsker. Dere kan for eksempel registrere timer og utførte arbeidsoppgaver når som helst og hvor som helst. Dette gir full oversikt i sanntid.

4. Effektiv tidsbruk
Du kan forvente at når du har utført en oppgave, så er du trygg på at informasjonen er tatt med videre. Dokumentarkivet er alltid oppdatert. Prosjektstyringssystemet jobber for deg.

5. Trygghet
Pilaro Project gir deg alle it-verktøy er integrert. Dette gjør deg trygg på at all nødvendig informasjon er samlet på et sted, og at du ikke overser eller glemmer viktige faktorer.

«Hele vårt selskap er basert på prosjekter. Det er av stor betydning for oss at vi har en kraftig og fullstendig integrert prosjektledelse i løsningen. Microsoft Dynamics NAV med Pilaro Project, gir oss en bedre og mer effektiv styring og kontroll av prosjektene».

Kristin Frantzen, Business Controller AGR Subsea/Enhanced Drilling AS

Jobber du prosjektbasert? Kontakt oss for en uforpliktende prat om prosjekttilpasset ERP.

Jon Fromreide, telefon 913 24 843 eller mail.