fbpx

Er du på utkikk etter et moderne ERP system hvor alle de ulike prosessene (økonomi, logistikk, produksjon, prosjekt, service m.m.) er inkludert og kommuniserer med hverandre?
Vi tilbyr ERP-systemer, som ivaretar din bedrifts forretningsprosesser på en trygg, enkel og forsvarlig måte.

Vi leverer ERP systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central

Vi leverer ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central til små og mellomstore bedrifter (20-600 brukere) i ulike bransjer.  Dette er et brukervennlig all-round -system som er utviklet for å effektivisere forretningsprosessene i din bedrift. Hvis du trenger et ERP-system med stor kapasitet, og nok kraft til å håndtere vekstambisjonene i bedriften din, passer Microsoft Dynamics 365 Business Central perfekt.
Les mer om ERP løsningen her.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.

ERP system til produksjon, prosjekt og prosjektorientert produksjon

I tillegg har vi spesialisert oss som leverandør til produksjonsbedrifter, og bedrifter som driver prosjektorientert. Vi har utviklet en egen bransjeløsning; Pilaro Industry Solution, som egner seg for produksjonsvirksomhet, prosjektvirksomhet og prosjektorientert produksjon. Dermed blir vi et naturlig valg for produksjons- og prosjektbaserte bedrifter. Les mer om Pilaro Industry Solution her.

Hva er et ERP system?

ERP står for entreprise resource planning, og kort forklart betyr det programvare for administrasjon av forretningsprosesser.

Hvorfor trenger du et ERP system?

Dagens ERP systemer samler bedriftens funksjoner, og de ulike delene kommuniserer med hverandre i sann tid. Moderne systemer benytter nyeste teknologi, for eksempel kunstig intelligens, og behandler bedriftens data på en måte som gir grobunn for godt samarbeid, god oversikt og gode beslutningsgrunnlag.

Kontroll

ERP systemet ditt gir deg oversikt over alle prosessene og aktivitetene i bedriften din, og gir deg bedre kontroll.

Effektivisering

ERP systemet hjelper bedriften med å utnytte ressursene på en bedre måte. Arbeidsprosessene blir mer effektive, og du får frigjort tid til å holde på med bedriftens kjernevirksomhet.

Viktig med et moderne og fremtidsrettet system

For å håndtere vekstambisjonene i bedriften din, er det viktig at systemet er moderne og rustet for fremtiden. Du bør forsikre deg om at ERP systemet du velger, er kompatibelt med annen software du benytter, og at det er kompatibelt i forhold til fremtidige oppgraderinger.
Nyere ERP systemer har støtte for automatiserte arbeidsprosesser og automatisert arbeidsflyt. Dette gir gode muligheter for effektivisering av driften. Som eksempel kan nevnes mulighet for integrasjon mot banktjenester.

Sikkerhet

Dataene dine er trygge i en moderne ERP-løsninger. Mens man før jobbet i Excel, og lagret dataene på en lokal server, er informasjonen nå på sikker lagringsplass i skyen (som oftest), og uten fare for å gå tapt i f.eks. innbrudd eller brann. I tillegg til økt sikkerhet, så tilbyr nyere ERP systemer stor og miljøvennlig lagringsplass.

Flere fordeler med et godt ERP system

God informasjons- og prosessflyt bringer med seg mange fordeler.

  • Bedre innsikt –du kan måle økonomiske resultater i sanntid, få raskere regnskapsavslutning og bedre prognoser.
  • Optimalisert forsyningstjeneste – du får full oversikt over drift, innkjøp, lager, produksjon og lagerstyring
  • Bedre ressursutnyttelse – effektivisering av prosessene gir bedre utnyttelse av ressursene.
  • Gir godt beslutningsgrunnlag – med sanntidsdata fra ulike forretningsprosesser, og begrensede muligheter for å gjøre feil, får du et godt grunnlagt for å ta riktige beslutninger.
  • Lavere risiko – med god synlighet og kontroll i virksomheten, kan du forutse og hindre risiko.
  • Enklere arbeidsverktøy – moderne ERP systemer er mer intuitive og brukervennlige, og det blir lettere å gjøre ting riktig første gang.
  • Bedre fleksibilitet – du kan drive virksomheten din der du vil, og medarbeiderne dine kan jobbe hvor som helst og når som helst, og fra valgfri enhet (PC, nettbrett eller lignende).

Velg oss som din leverandør

Vi hjelper deg gjerne å velge nytt system. Velger du Pilaro som leverandør får du en erfaren og engasjert forretningspartner. Vi har vært i bransjen i mer enn 30 år og har lang erfaring med Microsoft sine forretningsløsninger. Vårt mål er å hjelpe kunden til mer effektiv drift, reduserte kostnader og økt fortjeneste.

Kontakt Jon Fromreide i Pilaro på mail eller telefon 913 24 843