fbpx

Global Ocean Technology (GOT) Group, er et teknologi – og kunnskapsbasert konsern, som leverer unik havkompetanse.
Selskapet valgte Microsoft Dynamics 365 Business Central fordi systemet har effektive mekanismer for å administrere og rapportere flere selskaper i en løsning.

«Vi er ikke i tvil om at løsningen har vært et riktig valg for oss», sier prosjektleder Tor Inge Rislaa.

Det unge konsernet Globale Ocean Technology valgte Microsoft Dynamics 365 Business Central, blant annet fordi det hadde effektive mekanismer for å administrere og rapportere flere selskaper i en løsning. Prosjektet ble ledet av løsningsarkitekt Tor Inge Rislaa i Global i Ocean Technology AS..
«Vi bestod av ni ulike selskaper som hadde forskjellige systemer, og ulike grad av digital modenhet. Derfor valgte konsernledelsen å etablere en felles operasjonell plattform, og samle hele gruppen raskest mulig, i et felles forretningssystem», forteller Rislaa.

Konsernet ble etablert i 2018 av en erfaren gründer og et par tunge investorer. Tanken var å samle et utvalg selskaper med kompletterende kompetanse, som kunne fremstå som en totalleverandør av produkter og tjenester innen maritim sektor. Gjennom en periode på et års tid ble det gjennomført flere oppkjøp og nyetableringer, til et nivå der gruppen er i dag, med 9 juridiske enheter og cirka 270 ansatte. Rislaa, som har lang erfaring med IT-prosesser og implementering av store systemer, ble i 2019 hentet inn for å etablere en virksomhetsarkitektur på tvers av gruppen.

Utfordringen
• Forskjellige systemer for samme formål
• Liten bevissthet rundt datastruktur
• Liten bevissthet rundt struktur for samhandling
• Ulik begrepsforståelse mellom selskapene
• Stor variasjon i digital modenhet
• Mye Excel-ark

Oppdraget
• Bygge bunnsvillen for GOT Group
• Transformasjon inn i en digital hverdag
• Strømlinjeforme datafangst
• Operasjonsstøtte for hele konsernet
• Støtte kjent og ukjent vekst
• Avstemme operasjonelle dimensjoner
• Understøtte forretningsprosesser
• Skape forutsigbarhet, effektivisere, og monitorere

Flere selskaper

Det er interessant nok å gjøre dette for et enkelt selskap, men det blir betydelig mer spennende å gjøre denne øvelsen for flere selskaper samtidig. Effektive mekanismer for å kunne administrere og rapportere flere selskaper i en løsning, samt god funksjonalitet knyttet til prosjektledelse og ressursoppfølging ,var tungtveiende faktorer i prosessen frem til valg av Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Pilaro Industry Solution

Microsoft-partner Pilaro AS ble valgt som leverandør blant annet på bakgrunn av høy kompetanse og den egenutviklede utvidelsen Pilaro Industry Solution. Denne utvidelsen er spesialdesignet for prosjekt, produksjon og prosjektorientert industri, og legges på toppen av Dynamics 365 Business Central.

Kontakt oss, om du vil høre mer om dette prosjektet, eller om du tror vi kan hjelpe deg med nytt forretningssystem og/eller forretningsprosesser.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.