fbpx

Endret kjøpsaferd og høyere forventninger fra dagens kunder tvinger organisasjoner til å operere på en mer integrert måte.  Kundene dine gjør forretninger med hele selskapet og ikke bare med salgsavdelingen.  Det er i dag ikke tilstrekkelig bare å kjøpe en programvare som er registrert som et system som kan brukes på integrert basis. Er organisasjonen din forberedt på å bruke programvareløsningen på en integrert måte? Ditt prosjektmål bør være å få hele organisasjonen til å fungere sammen som en enhet.  Her er tekniske og funksjonelle aspekter satt til side. Alt handler i bunn og grunn om utholdenhet, prestasjon og mot.

Mange av dagens selskaper bruker en IT-arkitektur basert på informasjonssiloer, som avdelinger, divisjoner og lokale datterselskaper, som har ulike programvaresystemer for registrering og vedlikehold av forretningskritiske data. De uunngåelige resultatene av disse «informasjonssiloene» er igjen inntasting  av data, flere versjoner av sannheten og forsinket beslutningstaking basert på ufullstendig, utdatert og noen ganger til og med villedende ‘administrasjonsinformasjon. ‘ Hvis du idag har en slik IT-arkitektur, vil dette undergrave din egen konkurranseposisjon, føre til sviktende fallende lojalitet blant kunder og ansatte og legger stort press på dine økonomiske resultater.

Å løse hele dette problemet er ikke så enkelt som  bare å kjøpe  en ny integrert programvareløsning. Det virkelige arbeidet starter med  å definere et attraktivt og tiltalende overordnet prosjektmål.  For så å få alle avdelinger og medarbeidere motiverte ved å oppmuntre  til å endre alle sine delmål for det ene store hovedmål.

Denne fasen er mest sannsynlig et av de mest kritiske trinnene mot ekte prosjektsuksess. Ansvaret for denne fasen kan ikke ligge noe annet sted enn ved toppledelsen i organisasjonen.  Dessverre  har i mange tilfeller toppledelsen ikke pågangsmot nok til å utfordre avdelingsinteresser. For å utfordre underoptimalisering, i tillegg til å utfordre dominerende ledere og ansattes ikke-samarbeidende holdninger.

Her er noen viktige spørsmål du kan diskutere i ledergruppen før starten av implementeringen:

  • Hva er våre 5 viktigste  informasjonssiloer?
  • Hvilken silo er mest frustrerende internt?
  • Hvilken silo hindrer våre kunder mest?
  • Og hva er det årlige tapet av inntekter, margin og kundelojalitet på grunn av disse siloene? 

Hvis du er villig til å hoppe over disse organisatoriske hindringene før implementeringen starter, er det  betydelige gevinster å hente. Gevinster som aldri kunne oppnås med et løft and shift fra ditt nåværende forretningssystem som i veldig mange tilfeller har blitt « ihjel skrudd» til en ny forretningsløsning for fremtiden.

Vi ønsker deg ekstra pågangsmot til å løfte ditt forretningssystem til nye høyder.