fbpx

Lisensvilkår for apper fra Pilaro AS ( EULA)

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom App leverandøren Pilaro AS, og deg (End-User License Agreement- EULA). Vær vennlig å les dem. De gjelder for appen du laster ned fra Microsoft Appsource. Denne avtalen gjelder også for alle oppdateringer og tillegg for appen, med mindre andre vilkår medfølger disse. Hvis dette er tilfellet, gjelder de andre vilkårene.

VED Å LASTE NED, INSTALLERE, ELLER BRUKE APPEN, ELLER FORSØK PÅ Å GJØRE NOE AV DETTE, HAR DU GODTATT DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, HAR DU IKKE RETT TIL Å (OG MÅ IKKE) LASTE NED ELLER BRUKE APPEN.

Med unntak av det ovennevnte, Hvis appen gir tilgang til internett-baserte tjenester, blir bruken av disse underlagt tilleggsvilkårene som er gitt i den sammenheng.

I denne avtalen betyr «App leverandør» den virksomheten som leverer appen til deg, slik som den er beskrevet i Office butikken eller slik den vises i beskrivelsen av appen. Hvis appen er lisensiert til deg av Microsoft, så er leverandøren Microsoft (eller, basert på hvor du bor, en av Microsofts tilknyttede selskaper).
Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du følgende rettigheter:

 1. Rettigheter ved installasjon og bruk. Vi leverer apper for installasjon i Microsoft Business Central, i skyen. For kunder OnPrem, installeres appen i Business Central på kundens server, eller en server som kunde kontrollerer. Du kan ikke installere eller bruke en kopi av appen på en enhet som du ikke eier eller kontrollerer.
 2. Internettbaserte tjenester. App-leverandøren kan tilby internett-baserte tjenester med appen. I tillegg til følgende, er bruken av disse tjenestene underlagt vilkårene du mottok av app-leverandøren og/eller tjenesteleverandøren.

Samtykke for internett-baserte eller trådløse tjenester. Du kan kople appen til datasystemer over en internett-basert og/eller trådløst nettverk. I noen tilfeller vil du ikke motta en egen melding når de kobles sammen. Bruk av appen betyr at du gir ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til teknisk informasjon om enheten, systemet og app- programvare og tilbehør) for internettbaserte og/eller trådløse tjenester.
Misbruk av internett-baserte tjenester. Du kan ikke bruke internettbaserte tjenester på noen måte som kan skade den eller forringe andres bruk av det eller det trådløse nettverket. Du kan heller ikke bruke internettbaserte tjenester på noen måte, for å prøve å få uautorisert tilgang til tjenesten, data, kontoen eller nettverket.

3. Omfanget av lisens. Appen er til leie, ikke til salgs. Denne avtalen gir deg bare rettigheter til å bruke appen. App-leverandøren forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre loven gir deg flere rettigheter, til tross for denne begrensningen, kan du bruke programmet bare slik det uttrykkelig er tillatt i denne avtalen. Ved å gjøre dette, må du overholde eventuelle tekniske begrensninger i appen som gjør at du bare kan bruke den på bestemte måter.

Du kan ikke:

 • omgå tekniske begrensninger i appen.
 • foreta omvendt utvikling, dekompilere eller endre appen, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til loven, til tross for denne begrensningen.
 • lage flere kopier av appen enn spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
 • publisere, eller ellers gjøre appen tilgjengelig for at andre kan kopiere den eller leie den ut, lease eller låne bort appen.

  l

4. Dokumentasjon. Hvis dokumentasjon leveres med appen, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen utelukkende for dine egne formål.

5. Teknologi – og eksportbegrensninger . Appen kan være underlagt amerikansk eller internasjonale teknologikontroll eller eksport- lover og eksportbestemmelser. Du må hensynta alle nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser som gjelder for bruk av teknologien, som benyttes eller som støttes av appen. Disse lovene omfatter restriksjoner på områder, sluttbrukere og sluttbruk. For informasjon om hvordan disse lovene og bestemmelsene påvirker Microsoft-merkede produkter, se på www.microsoft.com/exporting.

6. Støttetjenester. Appen er levert «som den er». Kontakt App-leverandøren for å finne ut om en støttetjeneste er tilgjengelig. Microsoft, produsenten av din hardware, og internettleverandøren din, er, i denne avtalen, ikke forpliktet til å gi støttetjenester for appen. Kontakt app-leverandøren for å finne ut hvilke (om noen) kundestøttetjenester som er tilgjengelige.

7. Hele avtalen. Denne avtalen, samt vilkårene for tillegg og oppdateringer, er hele avtalen for appen.

8. Gjeldende lov. Det er lovene i landet du kjøper appen, som gjelder.

9. Rettsvirkning. Denne avtalen beskriver visse rettigheter. Du kan ha andre rettigheter under lovene i landet du bor. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter under lovene i delstaten eller landet du bor, med mindre disse lovene tillater det.

10. ANSVARSBEGRENSNING. APPEN ER LISENSIERT «SOM DEN ER,» «MED ALLE FEIL» OG «SOM»ER TILGJENGELIG. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO VED Å BRUKE DEN. APP-LEVERANDØREN, PÅ VEGNE AV SEG SELV, MICROSOFT, INTERNETTLEVERANDØRER SOM APPEN ER DISTRIBUERT UNDER, OG DEN OG DERES RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER, AGENTER OG LEVERANDØRER («DISTRIBUTØRER»), GIR INGEN HURTIGINSTALLASJONS- GARANTIER, ELLER BETINGELSER I FORBINDELSE MED APPEN. DU KAN HA FORBRUKERRETTIGHETER I FORHOLD TIL APPEN REGULERT UNDER LOKALE LOVER SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD DET TILLATES UNDER LOKALE LOVER, KAN DISTRIBUTØREN UTELATE EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT DE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE.

11. BEGRENSNING AV, OG UTELUKKELSE AV RETTSMIDLER OG SKADER. SÅ FREMT DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, KAN DU KREVE KOMENSASJON FRA APP LEVERANDØR, MEN KUN FOR PÅFØRTE SKADER INNTIL BELØPET DU BETALTE FOR APPEN. DU SAMTYKKER TIL Å IKKE Å SØKE KOMPENSASJON FOR ANDRE SKADER, INKLUDERT FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FRA NOEN SOM HELST DISTRIBUTØR.

Denne begrensingen gjelder følgende:

 • alt som er knyttet til programmet (app-tjenesten), tjenester som gjøres tilgjengelige via appen, eller innhold (inkludert kode) på webområder fra tredjeparter og
 • krav knyttet til kontraktsbrudd; brudd på garanti, garanti eller vilkår, eller objektivt eller ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar, så langt loven tillater det.

Dette gjelder også i disse tilfellene hvor

 • reparasjon, erstatning eller refusjon for appen, ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap, eller
 • distributøren visste, eller burde ha visst om, risikoen for skadene.

Kilde: https://support.office.com/client/61994a3b-2c87-41c4-a88d-a6455efa362d

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.