fbpx

Skill Core Proplanner ®

Bransjeløsningen vår egner seg for produksjonsbedrifter, og især for stykkproduserende produksjon. Proplanner gir deg oversikt og kontroll over innkjøp, lager og produksjon, og du får rask tilgang til nøkkelinformasjon.

Bedre lagerstyring frigjør både kapital, ressurser og tid. Løsningen er basert på det anerkjente forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Et godt styringsverktøy er en forutsetning for gode prosesser i produksjonsbedrifter. Skill Core Industry Solution for produksjon, gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, lager og produksjon og rask tilgang til sentrale opplysninger. Dette gjør at man får bedre lagerstyring og frigjør både kapital og tid.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.

Et forretningssystem som optimaliserer produksjonsprosessene, er det beste utgangspunkt for oversikt i produksjonskjeden og sunn helhetlig drift. Skill Core ProPlanner er bransjeløsning/ERP for produksjon. Systemet er basert på det anerkjente forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV og har tillegg disse spesialfunksjonene

  • Behovsberegning som lager produksjons- og bestillingsforslag, kommer med intuitive handlingsmeldinger.
  • Prognosefunksjonaliteten er forbedret og man kan også sende prognosene til leverandører.
  • Du kan se fremtidig belastning i arbeidssentrene ut fra prognoser og faktiske ordrer.
  • Styringen av inngående og utgående logistikk er forbedret.
  • Du kan registrere faktisk tidsforbruk og gjøre etterkalkulering.
  • Du kan foreta avviksregistrering og måling av leveringspresisjon.
  • Servicemodulen er integrert i behovsberegninger

Bransjeløsningen Skill Core Proplanner er en del av Skill Core Industry Solution, som er sertifisert av Microsoft. Løsningen implementeres i Microsoft sin standardløsning, og sertifiseringsprosessen hos Microsoft sikrer både kvalitet og brukervennlighet. Vi i Skill Core jobber kontinuerlig med å optimalisere løsningene, og bygger hele tiden på med etterspurt funksjonalitet.

«Skill Core Proplanner brukes på alle ukentlige planleggingsmøter og gir oss et klart bilde på produksjonskapasitet, planlagte og leverte ordrer og prognoser. Med dette kan vi rett og slett ta kjappere og bedre beslutninger».

Vegard Jensrud – Logistikksjef i Hexagon Ragasco

«Vi har jobbet mye med å få mindre tidsbruk og mer kontroll. Det har gitt resultater på bunnlinja. Tidligere måtte vi lete etter fakturaer og timelister. Nå er alt i Dynamics NAV og det er raskt å finne og vi er mer sikre på at vi får registrert hver jobb».

Jan H. Eriksen – Daglig leder, IAC Vestcold

Drevet av og sertifisert for Microsoft Dynamics NAV, Dynamics 365 Salg, og integrert med Office 365

Dynamics 365 forener CRM og ERP i applikasjoner som fungerer på tvers av salg, kundeservice, feltservice, drift, økonomi, markedsføring og prosjektstyring.