fbpx

Microsoft Dynamics NAV har byttet navn til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Informasjon til kunder som benytter Microsoft Dynamics NAV

Som eksisterende kunde og bruker av Microsoft Dynamics NAV, er det noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med NAVs overgang til Business Central.

bilde av skjermer
  • Etter 1. april 2019 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe en ny Dynamics NAV-lisens. Du vil selvfølgelig kunne kjøpe utvidelser, som for eksempel flere brukere etc., til tidligere versjoner av Dynamics NAV.
  • Eksisterende kunder kan velge og oppgradere til Dynamics 365 Business Central on prem.
  • Du får tilgang til løsningen dersom du er på aktivt vedlikehold, på samme måte som tidligere.
  • En vesentlig forskjell mellom Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central, er at Dynamics NAV er basert på samtidige brukere (ved kjøpte lisenser), mens Dynamics 365 Business Central består av navngitte brukere. Dette betyr at du vil trenge flere brukere med det nye systemet, da hver enkel bruker som skal ha tilgang til systemet, må ha en lisens i eget navn.
  • Har du NAV leielisens, er du allerede vant til at brukerne er navngitte (NAV leielisens er basert på navngitte brukere, ikke samtidige brukere).

Om Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV, er en brukervennlig forretningsløsning til virksomhetsstyring. Løsningen egner seg godt til å administrere regnskap og økonomi, samt forsyningskjeden og daglig drift.
NAV er en komplett virksomhetsløsning, som er rask å implementere i skyen eller på egne servere. Systemet er tett integrert med Office 365, det vil si at mail, kalender, datafiler og rapporter, opptrer slik du allerede er vant til. Løsningen kan tilpasses med bransjeløsninger, slik at systemet blir optimalt for brukerne.
Rollesenteret gir den enkelte medarbeider oversikt over de opplysningene han eller hun trenger i sin stilling, og gjør det enkelt å fokusere på egne oppgaver.

Microsoft Dynamics NAV er Microsoft sin forretningsløsning for små og mellomstore bedrifter. NAV kombinerer en rekke viktige funksjoner på tvers av økonomi/finans, drift, kundebehandling og salg og prosjektledelse.

Microsofts ERP-løsning for små og mellomstore bedrifter; Dynamics NAV,  brukes i så mange som 195 land, og er et av verdens mest brukte forretningssystemer.

Microsoft Dynamics NAV

Velger du Microsoft Dynamics NAV, får du den velkjente Microsoft brukeropplevelsen; et moderne brukergrensesnitt og et skalerbart system med bransjefunksjonalitet.

Økonomistyring
Håndtering av virksomhetens daglige bokføring, og økonomiavdelingens øvrige oppgaver, som budsjettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankavstemning, aktiva, valuta, ubegrensede dimensjoner, ansvarssentre, omkostningsregnskap, arbeidsflyt m.m.

Verdikjeden
Virksomhetens forsyningskjede håndteres effektivt via bl.a. den avanserte warehouse management funksjonaliteten i Microsoft Dynamics NAV, og lar deg styre alle virksomhetens logistiske prosesser. Om du ønsker kan du bygge på løsningen med trådløs scannerløsning til lageret.

Produksjonsstyring
Inneholder avansert funksjonalitet som understøtter virksomhetens produksjonsstyring. Produksjonsordre og produksjonsplanlegging håndteres effektivt med oppbygging av stykklister, ruter, operasjoner m.m.

Salg og markedsføring
CRM er salgsavdelingens verktøy til håndtering av tilbud, salgsordre, fakturering m.m. CRM-funksjonaliteten understøtter markedsføringsoppgaver, og verdifull kunnskap om kunder og samarbeidspartnere. Standard CRM Online-integrasjon finnes også.

Service
Med Microsoft Dynamics NAVs servicemoduler kan du på enkel måte håndtere virksomhetens serviceoppgaver og servicekontrakter m.m. Om ønskelig kan du utvide løsningen med integrasjon til mobile serviceløsninger til eksterne serviceteknikere.

Analyse og rapportering
Analyse og rapportering håndteres enkelt og effektivt via integrasjon til bl.a. Office365 med Excel, PowerBI m.m. Det er således enkelt å skape oversiktlige grafer i brukernes rollesenter i NAV. Alternativt kan du bygge på med en BI- løsning.

Innkjøp og lager
Funksjonalitet til å understøtte virksomhetens innkjøpsprosesser i form av både innkjøpsrekvisisjoner, innkjøpsordre, fakturering m.m. Herunder styring av virksomhetens lager, basert på forskjellige kostprinsipper, lagerregulering m.m.

Prosjektstyring
Prosjektstyringsmodulen i Microsoft Dynamics NAV brukes til å håndtere virksomhetens prosjekter og pågående jobber. Tidsregistrering, materialforbruk, underleverandører m.m. håndteres effektivt, og du får god oversikt over alle virksomhetens prosjekter.

Internasjonal løsning
Microsoft Dynamics NAV er en internasjonal løsning, som gir mulighet til å håndtere flere regnskap, valutaer, språk osv. Løsningen finnes i en rekke landversjoner, som understøtter regnskapspraksis de de aktuelle landene.

Priser
For informasjon om priser, se her.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.