fbpx

Fakturascanning – frigjør tid og få bedre kontroll med Document Capture

Tiden da fakturaer måtte kopieres, scannes, fordeles og så legges til godkjenning og deretter purres på, er heldigvis over.
Elektronisk fakturering er enkelt å administrere og gir mange fordeler. Du sparer tid og får bedre oversikt. Med Document Capture kan du enkelt scanne, utføre OCR-gjenkjennelse, registrere og arkivere alle typer dokumenter direkte i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Du kan benytte lokal desktop scanner eller du kan bruke en nettverks-scanner.

  • Document Capture kan motta e-faktura i EHF-format
  • Du kan automatisk registrere fakturadokumenter som allerede inneholder data, og som derfor ikke trenger OCR-behandling

———–                                                                                                                                             Kundehistorie: «Bedre hverdag med Document Capture»

Noe for deg? Kontakt Jon Fromreide på telefon 913 24 843, eller  mail.

Document Capture
Document Capture

Mer om Document Capture

Lei av å skrive?
Fakturaer og andre dokumenter analyseres, og dataene leses automatisk fra det skannede bildet. Document Capture bruker tidligere definerte dokumentmaler for å sette dataene inn i de riktige feltene i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nye maler kan raskt opprettes, og du kan enkelt endre maler ved å merke av tekst på det skannede bildet og knytte det til de riktige feltene.

Få oversikt og ta kontrollen tilbake!
Med Document Capture får du en sanntidsoversikt over alle fakturaer som venter på godkjenning. Du kan se hvem gjeldende godkjenner er, og det finnes ulike funksjoner for å få godkjennere til å håndtere fakturaene raskere. Godkjennere kan enkelt godkjenne fakturaer gjennom Business Central-klienten eller webportalen for Document Capture.

Matche innkjøpsordrer
Document Capture har avanserte funksjoner for å matche innkjøpsfakturaer med innkjøpsordre. Du kan for eksempel håndtere delleveranser og differensiering for hver bestillingslinje ved bruk av flere ulike innkjøpsordrenumre og mer. En innkjøpsfaktura kan godkjennes automatisk dersom differansene er innenfor definerte grenser.

Dra-og-slipp
I Document Capture kan du dra filer og e-poster og slippe dem til enhver post i Business Central. Når du godkjenner innkjøpsfakturaer, kan du for eksempel legge ved det opprinnelige tilbudet fra leverandøren, e-poster om spesielle forhold osv. Du kan også aktivere dra-og-slipp på leverandørkortet eller kundekortet for å arkivere viktig kommunikasjon herfra. Hvis du aktiverer dra-og-slipp for jobber, vil du kunne legge all viktig kommunikasjon og alle viktige filer til den bestemte jobben. Alt dette finnes både i RoleTailored Client og i Classic Client.

Alle dokumenter – hvor og når som helst!
Ved hjelp av dra-og-slipp kan du legge underlagsdokumentasjon, for eksempel filer, direkte ved innkjøpsfakturaen fra Business Central-klienten eller webportalen. Dette betyr at alle godkjennere alltid vil ha tilgang til den opprinnelige fakturaen som ble mottatt fra leverandøren, men også til underlagsdokumentasjon som har blitt lagt ved fakturaen.

Ønsker du å registrere en salgsordre – eller andre forretningskritiske dokumenter – på samme måte?
Med Document Capture kan du gjøre så mye mer enn bare å håndtere innkjøpsfakturaer. Ved hjelp av konfigurerbare maler kan du definere nye dokumenttyper og felt som er relevante for din virksomhet.

Fulltekstsøk
Alle PDF-dokumenter er fullt indeksert i Business Central slik at det er mulig å gjøre et fulltekstsøk i alle dokumentdataene – ikke bare i de dataene som leses og brukes i BC-felt. For eksempel kan du søke etter et bestemt referansenummer, produktnummer eller serienummer.

Rask implementering
Document Capture er sertifisert av Microsoft og kan enkelt implementeres av Skill Core. Vi kan levere løsningen til deg med svært begrenset opplæring, og med unik brukerstøtte fra oss. Basert på erfaringer fra våre eksisterende kunder, kan du ha løsningen klar til bruk på under en uke!