fbpx

Kompleksitet uttrykt med enkle ord. For å lykkes med ERP/CRM-implementeringen trenger du tre ingredienser: en god programvareløsning, en god implementeringspartner og en god kunde. Greit. Men når det gjelder ditt eget prosjekt, er det stor forskjell på hvor øvet man er. Programmet du skal velge, har hundrevis eller sågar tusenvis av kunder og blir testet hver dag. Implementeringspartneren du har valgt, har foretatt flere hundre eller noen ganger flere tusen implementeringer. Og programimplementering er kjernevirksomheten deres. Så da står du igjen som kunde. Hvor godt forberedt er du på at prosjektet skal lykkes?

Det er kanskje ikke en hyggelig ting å si. Og det er ikke sikkert du ønsker å høre dette i det hele tatt.Men kunden er ofte det minst øvede leddet i suksesskjeden. Og dermed ofte det svakeste leddet. La oss se på statistikken. De fleste organisasjoner i vår vestlige verden implementer nytt ERP/CRM-system hvert 8. til 10. år. Og over 90 prosent av alle som er ansvarlige for å velge, inngå kontrakt og implementere hos kunden, gjør dette én gang eller i høyden to ganger i løpet av livet.

Så du kan kjøpe programmer. Det er ikke noe problem. På samme måte som du kan kjøpe implementeringstjenester. Men dessverre er det slik at man ikke kan kjøpe seg et vellykket prosjekt eller en bedriftsendring. Det krever umiddelbart av deg at du må ha en visjon, få innspill, ha energi, inspirasjon, disiplin og tid. I tillegg til at du må være godt forberedt selvsagt.

Spørsmålet er hva du kan (eller må) gjøre for å være helt forberedt på suksess. Her en noen forslag fra en lang liste:

  • Ikke fokuser ensidig på programmet, men se også nøye på ønskede forretningsprosesser, bedriftskultur og bedriftens stilling.
  • Sørg for at hele styret forstår behovet for å lykkes med prosjektet.
  • Og sørg for at alle i teamet forstår hvorfor prosjektet er nødvendig.
  • Pass på at du får uformelle ledere i organisasjonen med på laget.
  • Knytt prosjektet opp mot strategiske forretningsmål og definer hva du ønsker å oppnå.
  • Sett deg inn i faktorene som bestemmer suksess eller fiasko i sammenlignbare prosjekter.
  • Forstå hvilke aktiviteter du kan forvente av implementeringspartneren og hva dine egne oppgaver er.
  • Forbered deg selv og ledergruppen grundig på disse oppgavene.
  • Og sørg for å velge en fra ledergruppen til formell prosjektsponsor.

Jo da, gode forberedelser krever tid, penger og fokus. Men husk bare at mangelfulle forberedelser vil koste deg enda mer tid, penger og fokus senere i prosjektet. Og det kommer ofte i tillegg til den ulempen bedriften vil oppleve i form av tap av image, dårligere kunderelasjoner og mulig tap av lojale medarbeidere.

Å sette av tid til grundige forberedelser er ikke et vanskelig valg, er det vel?

Ta kontakt med meg så kan jeg fortelle deg nærmere hva vi i Skill Core kan hjelpe deg med videre på din reise for å etablere et nytt forretningssystem for fremtiden

Jon Fromreide

Adviser / sales