fbpx

Tør du å stole på et regneark som lagringsplass til den bedriftssensitive forretningsinformasjonen din? Stoler du på at dataene får ligge i fred der? Føler du deg sikker på at formlene du har lagret forblir uendret i regnearket? Og tror du at regnearket kan være en veiviser for deg i videre drift?

De tradisjonelle regnearkene har vesentlige begrensinger når det gjelder rapportering på virksomhetsnivå, forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Det er dessuten en stor sikkerhetsrisiko å lagre bedriftssensitiv informasjon i en fil på datamaskinen til enkeltbrukere i bedriften.

Regneark er ikke en BI løsning

Regneark brukes i alle typer organisasjoner, på tvers av jobbroller og funksjonelle grupper. Bruken er enorm, og regnearkene løser alle tenkelige daglige utfordringer. Det er enkelt å bruke regneark til enkel dataanalyse og beregninger, og de er et godt verktøy for visualisering av tabelldata i diagrammer og grader.
Når regneark brukes til enkle beregninger og kalkulasjoner, er de både effektive og smarte. Men, de er ikke BI verktøy. Organisasjoner og bedrifter som baserer analyser, rapporteringer og beslutningsstøtte prosesser på regneark, bærer store omdømme – og økonomiske risiko, samt risiko knyttet til lav produktivitet og lange beslutningsprosesser.

Har du råd til å ta feil beslutninger for bedriften?

forretningsanalyse

5 farer ved å benytte regneark til beslutningsstøtte

1: Behandling av risiko
Det oppstår fort feil i regneark. Regnearkfiaskoer har flere ganger skapt store overskrifter, og understreket mang en gang at selv ubetydelige regnearkfeil kan gi katastrofale økonomiske konsekvenser.

2. Sikkerhet
Regneark er som oftest lagret som filer på enkeltbrukeres datamaskiner, og deles ofte med andre gjennom usikret epost eller fildelingstjenester. Filene kan kopieres og modifiseres fritt, og ender ofte opp å bli distribuert rundt av forskjellige personer som alle tilfører data av egen interesse. Regnearkene kan lett havne i uvedkomnes hender, og endres og tilføres innhold som snur opp ned på det riktige bildet.

3. Sluttbrukerens selvbetjening
De fleste brukere i en organisasjon har kun begrenset kunnskap om programvare og regneark. De fleste kan lage enkle beregninger, men kan ikke håndtere datamodellering, avanserte funksjoner, pivotering, makroer og kobling av datakilder.

4. Alt til riktig tid
Et tradisjonelt regneark sikrer ikke datakvaliteten, og garanterer heller ikke for at alle i organisasjonen jobber med samme virkelighetsbilde.

5. Big data
Regneark er ikke laget for å jobbe med store datamengder, og for multidimensjonal data analyse. Når et regneark vokser i størrelse, blir det typisk tregt og uhåndterlig. Det tar opp mye tid, og bidrar til å redusere produktiviteten. Regneark-linker og formler innebærer stor risiko; jo større regnearkene blir, jo enklere bryter linker og formler sammen, og det å sikre formelkvalitet og konsistente data blir en svært utfordrende oppgave.

 

Oppsummert: Forretningsanalyse er Business Intelligence 

 

Logo, Pilaro BI

Les den utvidede artikkelen  – 5 viktige hensyn når du bruker regneark til forretningsanalyse

 

Kontakt Richard Larsen i Pilaro for en uforpliktende prat om BI og forretningsanalyse. Send mail eller ring 66 90 80 00.