fbpx

Erfaring viser at informasjon du trekker ut fra tradisjonelle regneark (for eksempel Excel), ikke alltid er solide nok som beslutningsgrunnlag for bedriftskritiske beslutninger.

Tør du virkelig benytte regneark til forretningsanalyse?

Business Intelligence (BI) er verktøy og prosesser som identifiserer, sammenstiller og analyserer forretningsinformasjon. Hensikten er å gi støtte til bedre forretningsmessige beslutninger i virksomheten. (BI monitorerer forretningsaktivitetene og prosessene dine systematisk, og gir deg verdifull informasjon du trenger for å planlegge effektiv drift. Du får gode rapporter, og informasjonen er alltid i sanntid og tilgjengelig for alle i bedriften).
For å få til en vellykket overgang fra regneark til ordentlig beslutningsstøtte (BI), bør du investere både tid og ressurser i forarbeidet, og planlegge godt.

Business Intelligence

5 steg til hvordan du forbereder overgangen til Business Intelligence

1: Forstå og omfavn regnearkbrukerne i bedriften
Tilstreb å forstå hvorfor de bruker regneark (Excel), for å avdekke hvilke dataintegrasjoner og rapporter som ønskes.

2: Påvis og adresser alle viktige bekymringer som avdekkes
Farene med bruk av regneark er mange, og kan påføre stor risiko ha omfattende påvirkning på organisasjonen. Avdekkes det forhold som påvirker forretningsrisiko eller datasikkerhet, må det tas umiddelbare grep.

3: Forklar og få aksept for regnearkenes iboende farer og begrensninger
Mange regnearkbrukere i bedrifter og organisasjoner er ikke klar over sikkerhetsutfordringene, forpliktelsene og effektivtetsutfordringene, som følger med å benytte regneark i stor i skala. Ei heller at regnearkene av natur er utfordrende å håndtere. Ofte er de samme menneskene like uvitende om BI verktøy og at de er gode alternativer til omfattende regnearkregimer.

4: Velg en BI løsning som fungerer godt sammen med regneark
Å få bedriften eller organisasjonen til å akseptere det valgte business intelligence -verktøyet, vil ikke bli lettere ved å gjennomføre en svertekampanje mot regneark. Regnearkene er og forblir en viktig del av en ende-til-ende BI løsning.

5: Introduser BI som verktøy der regneark er mest utbredt
Utstrakt bruk av regneark (for eksempel Excel)  i en bedrift, er et godt tegn på at en BI løsning kan implementeres med stor suksess. Det indikerer på en god måte at organisasjonens ansatte ønsker analyse og underlag for å ta bedre beslutninger, og at de mest sannsynlig ønsker og er villig til å ta i bruk effektive og pålitelige verktøy. Å innføre BI verktøy i flere faser, i en avdeling av gangen, vil være en rask, kost-nytte effektiv måte å introdusere bedriften til BI på, og forankre systemstøttede beslutningstøtte prosesser.

Business Intelligence

Les den utvidede artikkelen  – 5 viktige hensyn når du bruker regneark til forretningsanalyse

 

Kontakt Richard Larsen i Pilaro for en uforpliktende prat om BI. Send mail eller ring 66 90 80 00