fbpx

Viktig informasjon til deg som jobber med regnskap – SAF-T

Norge har nå endret bokføringsforskriften, slik at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format.  Dette formatet kalles SAF-T og endringen gjelder for bokføringsperioden som begynner 1. januar 2020 eller senere.  Virksomheter som har mindre enn 5 millioner i omsetning er unntatt kravet, men ikke dersom de har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.  Det er kun i forbindelse med kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at man skal sende inn filer på SAF-T format.

Den nye loven har ikke tilbakevirkende kraft

Det betyr for eksempel at Skatteetaten ikke kan be om transaksjoner i 2019, selv om det er mulig i systemet. Det betyr også at det ikke er hensiktsmessig for Skatteetaten å be om SAF-T filer i januar 2020. Dette fordi det antall transaksjoner man har til å sende over på det tidspunktet, vil være ganske få.  Så for en kunde, vil dette tidligst være aktuelt nærmere våren.  For å kunne tilfredsstille kravet, må ny funksjonalitet installeres på dagens løsning.  For Dynamics NAV versjoner som støttes av Microsoft, det vil si fra Dynamics NAV 2015, vil Microsoft levere en løsning. Som kunde betaler man kun for arbeidet med å legge den inn.  Kunder som er på eldre versjoner, må kontakte oss, slik at vi sammen kan finne ut hvordan dette skal løses.  Bruker du Dynamics NAV 2009, eller en enda eldre versjon, så vil det ikke bli levert en løsning. Alternativet er da å oppgradere til en støttet versjon.

Når programvaren er installert, vil du i løpet av noen få timer tilfredsstille SAF-T kravet, når du blir bedt om å oversende filer. For å sende regnskapsdata i SAF-T, må man mappe kontoplanen. Vi anbefaler at man venter med dette til man faktisk får henvendelsen.  Man kan  gjøre mappingen med en gang, men siden konti kan endres over tid, risikerer man å bruke mye tid i ettertid på å kontrollere om den mappingen man har gjort, fremdeles er gyldig.

Mapping mot SAF-T

For at Skatteetaten skal forstå hvilke konti og mva. koder man bruker, så må de mappes eller knyttes mot en standard kontoplan og standard mva. koder, levert av Skatteetaten.  Man kan i dag fritt velge hvilken kontoplan man ønsker å bruke, samt hvordan man definerer mva. koder.  Som kunde kan man velge å knytte sin kontoplan mot enten 4 siffers eller 2 siffers kontoplan.  I tillegg kan man mappe mot resultatskjema for den type bedrift man er, samt KOSTRA for kommuner.  De fleste kunder ønsker nok å mappe mot 2 eller 4 siffers kontoplan.  Mappingen må gjøres for de selskaper Skatteetaten vil ha data tilsendt på.  Så hvis du er i ferd med å skifte kontoplan, og ikke har noen krav til denne, anbefaler vi at du bruker norsk standard kontoplan, fordi da vil mapping skje automatisk. Selve eksporten gjør man fra et spesielt program som genererer SAF-T filer.  Disse skal man så laste opp til AltInn.

Jobber du med regnskap? Er du i tvil om du er på støttet versjon? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Det viktigste er at er du på en støttet versjon Da vil du få nødvendige programmer levert og installert av Pilaro.  Kunder som er på ustøttede versjoner, må ta kontakt slik at vi får avklart hvilke alternativer man har.  Hvis du ikke gjør det, kan det være at du ikke kan levere de lovpålagte filene.

Kontakt Jon Fromreide i Pilaro på mail eller telefon 913 24 843