fbpx

Kjære kunde

2021 nærmer seg slutten, og vi inviterer til årets siste Webinar. Temaet er gjennomgang av årsavslutning i Business Central.

Dette kan være nyttig for deg som skal gjennomføre årsavslutning i din bedrift, og som kunne tenke deg gjennomgang av prosessene før den tid kommer

Vi er mange kunder fra ulike bransjer så Webinaret vil bli holdt på et generelt nivå. Vi kjører demoen i den nyeste løsningen av Business Central. Hovedsakelig vil vi ta deg gjennom de standard oppgavene du står ovenfor i forbindelse med en årsavslutning.

  • Kjører demo i nyeste løsning
  • Gjennomgang av standard oppgaver ifb årsavslutning


Webinaret vil være den 14. desember klokken 09:00-10:00. Selve presentasjonen og demoen vil ta litt over en halv time og deretter vil vi åpne for spørsmål.

Vi gjør oppmerksom på at Webinaret vises i nyeste versjon av BC og at kunder på tidligere versjoner av systemet derfor kan oppleve at grensesnittet er noe annerledes enn i egen løsning.

Ønsker du en gjennomgang før din bedrift sin årsavslutning? Da håper vi å se deg på årets siste Webinar.

Link til Webinaret:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMwNDBiMmMtZDM5Yi00OTVhLTgwMjItOWMzNDIwOGMwMjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223743466f-9350-4a28-80a3-a9885e35f11b%22%2c%22Oid%22%3a%229499f582-28fd-4e03-90fa-9b02fe1252da%22%7d