fbpx

DE VIKTIGSTE GRUNNENE TIL AT BEDRIFTER VELGER MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL SOM NYTT FORRETNINGSSYSTEM

Å velge nye forretningsløsninger er alt annet enn enkelt. Tilbudet er overveldende. Mange av løsningene har mye til felles. Og når du først har tatt et valg, er det svært vanskelig og dyrt å endre på det. Derfor er det kjempeviktig å gjennomføre denne prosessen grundig og fullstendig for å få med alle aktuelle behov du skal ha med i ny løsning.

Selv om alle organisasjoner vil ha ulike prioriteringer for sine behov og ønsker, er disse 11 grunnene gjengs i utvelgelsesprosessen som fører frem til valget av Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC).

1/ En komplett og moderne løsning

I mange organisasjoner ser informasjonssystemet fremdeles ut som et «lappeteppe». Ofte finnes det bare altfor mange applikasjoner som ofte er dårlig integrert, eller ikke integrert i det hele tatt. Med ulike brukergrensesnitt og definisjoner for innhold samt en annerledes støtte av forretningsprosessene. Dette fører ofte til dårlig bruk av systemet. Selskaper over hele verden velger D365 BC fordi det er en komplett og moderne forretningsløsning som tilbyr full integrasjon av regnskap, produksjon, prosjekter, service, logistikk og kunde- og leverandør administrasjon. 

2/ Mange brukere med kontinuerlig vekst

D365 BC og forløperen Dynamics NAV (også kjent som Navision) har til sammen over 180 000 kunder over hele verden. D365 BC er etterfølgeren til Dynamics NAV, og denne løsningen vokser svært raskt. Fire år etter at første versjon ble lansert, er det over 30 000 organisasjoner som bruker D365 BC. Og antallet vokser for tiden med spektakulære 60 prosent i året. En av hovedgrunnene til at organisasjoner velger D365 BC, er at løsningen vinner tillit blant mange kunder. Og det driver frem kontinuerlig innovasjon og videre vekst for løsningen.

3/ Innovasjon som aldri stopper 

I hvor stor grad en leverandør av forretningsløsninger er innovativ, avhenger hovedsakelig av økonomiske muligheter, kompetanse, domenekunnskap og innsatsvilje. Microsoft er bransjeledende når det gjelder størrelsen på forsknings- og utviklingsbudsjettet. Sist regnskapsår brukte selskapet USD 24,5 milliarder på forskning og utvikling. I tillegg har selskapet omfattende kompetanse og ekspertise på mange ulike områder. Fra forretningssystemer og kunstig intelligens til maskinlæring og ansattes produktivitet. Og fra dataanalyse og økonomisystemer til infrastruktur som tjeneste. Å velge D365 BC er å velge en innovasjonsstrøm som aldri vil stoppe opp.

4/ Fleksibiliteten i løsningen

Tradisjonelle løsninger har vært kjent for å være lite fleksible. Og noen av dem er det ennå! Når løsningene først er implementert, er det vanskelig å endre på dem. Og hvis du bestemmer deg for å gå over til en annen løsning, er det komplisert, dyrt og tidkrevende. Ikke akkurat ideelt i dag som forretningslivet er i rask endring. D365 BC er kjent for sin fleksibilitet, og løsningen er lett å tilpasse. Ofte basert på parametere, eller muligheten for å velge ulike bransjeløsninger for akkurat din bransje, slik at kundetilpasninger kan begrenses. Det er godt nytt for implementeringspartnerne for D365 BC, som kan spesielt din bransje.

5/ Internasjonal tilgjengelighet

Næringslivet er i dag nesten uten grenser. Selv små bedrifter griper muligheten til å drive handel over landegrensene. Denne utviklingen gjør at den internasjonale tilgjengeligheten til forretningssystemet du velger, blir et avgjørende element. Tenk på språk og valuta, men også på lokale toll- og regnskapsregler. D365 BC er i dag tilgjengelig som fullt ut lokaltilpassede versjoner i over 100 (!) land rundt om i verden. Det er mer enn noen annen leverandør av forretningssystemer tilbyr. Disse landene står til sammen for 80 prosent av verdens BNP. Å velge D365 BC betyr frihet til å drive internasjonalt. Uten grenser!

6/ Det internasjonale partnernettverket

Det er naturligvis flott å ha lokale programvareversjoner i så mange land rundt om i verden. Men som kunde trenger du også lokal BC-kompetanse og implementeringskapasitet. Og dessuten lokal støtte. Helst i din egen tidssone, på ditt eget språk og med folk som forstår din lokale kultur og atferd. Microsoft har et omfattende nettverk av 4000 sertifiserte implementeringspartnere globalt. Disse partnerne er aktive i alle land der selskapet leverer lokale versjoner av D365 BC. Dette gir deg best støtte lokalt. Evidi har et samarbeide med Pipol som bistår oss med å finne gode lokale partnere i de respektive land

7/ Det finnes et detaljert veikart

Å tilby markedet en god løsning i dag, er én ting. Men å sørge for at løsningen hele tiden blir tilpasset og forbedret, er også svært viktig! For du vil jo bruke det nye forretningssystemet i mange år? Microsoft har detaljerte veikart for D365 BC og deler denne informasjonen på en offentlig tilgjengelig nettside. På denne nettsiden kan du se funksjonelle og tekniske forbedringsplaner for årene fremover. Men du har også fordel av tilgjengeligheten og den lokale tilpasningen i hvert enkelt land. Og til og med til hva slags kundestøtte og vedlikehold som er tilgjengelig for hver programvareversjon. Tydelig og alltid oppdatert førstehåndskunnskap. 

8/ Den tette integreringen med andre Microsoft-produkter

Som vi alle vet, står ingen økonomiløsning helt alene. For data fra forretningssystemet er jo relevante for mange andre løsninger i organisasjonen. Microsoft innså dette for lenge siden og gjorde Dynamics 365 til en sentral del av selskapets intelligente skyløsning. D365 BC er tett integrert med den populære Microsoft 365-applikasjonen (tidligere Office 365). Inkludert viktige sluttbrukerapper som Outlook, SharePoint og Teams. Men det er også en tett integrasjon med Microsoft-løsninger som D365 Customer Engagement/CRM, Power BI, Azure, Power Apps, portaler og dashbord. Microsoft satser på å videreutvikle denne plattformtankegangen. 

9/ Et populært og velkjent brukergrensesnitt

En av de viktigste delene av et forretningssystem er brukergrensesnittet. Det gir mening ettersom tilgjengeligheten og brukervennligheten bestemmer i hvor stor grad sluttbrukerne bruker systemet (på riktig måte). Brukergrensesnittet for Business Central virker kjent for programmene i Microsoft 365 og for populære produkter som Outlook og Excel. Logisk, siden begge produktene er utviklet av Microsoft. Hele generasjoner har vokst opp og vokser fremdeles opp med dette brukergrensesnittet på skoler og universiteter. Derfor vil det å velge D365 BC føre til bedre sluttbrukeraksept samtidig som det betyr besparelser på opplæringsbudsjettet. Ikke bare under implementeringen, men også i bruksfasen når du ansetter nye medarbeidere.  

10/ Tilgangen til 3000 standardløsninger

Før i tiden førte tunge kundetilpasninger ofte til store problemer med bruken av forretningssystemet. Microsoft og selskapets implementeringspartnere bestemte seg for å konsentrere seg mer om fordelene med standardisering. Partnerne utvikler tilleggsapplikasjoner eller såkalte «utvidelser» som de kan publisere på AppSource – som er app-butikken for Dynamics 365. I dag finnes det allerede over 3000 ulike utvidelser på AppSource. For utallige funksjoner, markeder og bransjer. Og alle sammen er offisielt sertifisert av Microsoft! For D365 BC-kunder er dette en fin måte å utvide funksjonaliteten på, men likevel unngå egne tilpasninger. Og det kan de gjøre på en god måte, raskt, billig og med lav risiko. Evidi har bransjeløsninger ferdig sertifisert og godkjent av Microsoft tilgjengelig på AppSource.

11/ Microsofts ambisjon om å gjøre D365 BC til verdens beste forretningssystem

Når nytt forretningssystem skal velges, ønsker alle organisasjoner trygghet og forretningsmessig stabilitet. Dette er selvsagt logisk, siden det gjelder store og langsiktige investeringer. Og du ønsker definitivt å bruke den nye løsningen de neste ti årene. Microsoft er den største IT-leverandøren i verden. Og er utvilsomt nummer én når det gjelder satsingen på forskning og utvikling. Microsoft har en klar ambisjon om å gjøre D365 BC til den beste forretningsløsningen i verden for små og mellomstore bedrifter. Mange kunder elsker denne ambisjonen og viljen til å investere og hele tiden bli bedre, og sikre kontinuitet.

Ta kontakt med oss i Evidi og få vite mer hva vi kan tilby innenfor din bransje.

microsoft business central